castellano português


"Estigueu sempre amb el Senyor i que ell estigui sempre amb tu"
PREGUEM PER TU


Com a germanes clarisses, hereves del patrimoni espiritual de Clara i Francesc d’Assís, la nostra “oració” és una font rica i poderosa a on es pot recolzar l’Església i tota la comunitat humana. Clara ens encomanà a la germanes que fóssim “sostenidores dels membres més febles i necessitats del Cos místic del Crist”.

Aquesta missió la podem complir perquè entre tota la creació existeix una interconnexió misteriosa i divina a la vegada. Quan en l’oració ens esforcem per obrir la nostra persona en la seva totalitat a Déu, col•laborem a recrear i reviure la consciència col•lectiva de la presència de Déu en el nostre món.

Una de les dimensions de la nostra missió orant, és alimentar i mantenir, en la mesura del possible, una vertadera unió en solidaritat amb tots els pobles i amb tots els seus habitants per a què els valors evangèlics de fraternitat, solidaritat, servei... es manifestin en totes les seves dimensions a la persona d’avui.

D’aquí que en la nostra formació espiritual existeixi una prioritat fonamental: descobrir i aprofundir, vital i personalment, l’oració contemplativa. Essent necessari per això uns temps de soledat, uns espais per a l’oració i la reflexió personal, perquè serà la riquesa espiritual de cada germana la que enriqueixi la nostra oració comunitària.

La nostra oració és sempre oberta i inclusiva, ens obre a les necessitats i als sofriments del nostre entorn i de tota la humanitat.

Com a filles de Francesc i Clara d’Assís, hem descobert que Déu ens crida a viure en profunda comunió amb tota la creació i això ens exigeix una forma de vida en simplicitat i respecte a la mare terra perquè és ella “la que ens nodreix i ens alimenta”.

Sabent que Déu és en tot – i recollint cada experiència humana, la creació sencera i sobretot cada persona – som cridades a ser signes de lloança, adoració i acció de gràcies.

NO APAGUEM L'ESPERIT DEL SEYNOR I LA SEVA ACCIÓ.


Davant els ulls de Déu, cap necessitat és insignificant o desproporcionada. Pots confiar-nos les teves inquietuds...les farem pregària.

Pregàries
NO APAGUEM L'ESPERIT DEL SEYNOR I LA SEVA ACCIÓ.


"A través de la seva humanitat és com el Fill de Déu es fa camí, iniciant un camí nou i viu". .

Per aquest motiu t’invitem a compartir amb nosaltres aquest espai de pregària.

Un click en CONSIDERA, CONTEMPLA i trobaràs diferents recursos per pregar i interioritzar la forma de orar franciscana.


Fraternitat de Santa Clara | Apart 85 | 17430 - Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel.: 972 474 276 | Fax: 972 473 524 - www.clarisas.cat - info@clarisas.cat