Nosaltres

 "Sempre i en totes les coses hem de lloar Déu"

Deixebles i Germanes…

Som un grup de germanes d’edats i procedències ben diferents que hem optat per viure la fe en fraternitat. Agraïdes per aquest Do, la vida diària és enriquida per la diversitat de caràcters, pensaments i maneres de fer de cadascuna de nosaltres.

UNA HISTÒRIA QUE COMENÇA…

Les Germanes Clarisses són les continuadores de l’opció de vida evangèlica que Santa Clara d’Assís féu als 18 anys, l’any 1211, per seguir més de prop les petjades del  Crist, en fraternitat i pobresa, pregant i lloant Déu per tot el bo que ens dóna dia rere dia. Clara d’Assís morí l’11 d’agost del 1253. A la seva mort ja hi havia 70 comunitats de Germanes Pobres.

La seva llibertat personal i espiritual, davant les estructures socials i religioses, la capacità per acollir la novetat de la vida evangèlica franciscana. Clara obrí sendes noves per a la dona dins l’estructura de la vida consagrada del seu temps; possibilitant que tota persona, independentment del seu origen social,  pogués viure l’evangeli en igualtat i corresponsabilitat.

UNA HISTÒRIA QUE SEGUEIX…

Pels vols de 1319 arribà a Girona la primera comunitat de germanes clarisses que plantaren, en terres gironines, l’esperit evangèlic de santa Clara. Amb no poques dificultats al llarg de la història, aquell esperit de fraternitat ha perdurat en el temps fins avui.

UNA HISTÒRIA QUE ÉS VIDA…

L’any 1974 la comunitat es traslladà a un nou edifici, situat en plena natura, a la comarca de la Selva. Ens hi trobareu a les afores de Vilobí d’Onyar a on, amb la gràcia de Déu, mantenim viu l’esperit evangèlic que inspirà  Clara d’Assís.

laptop frame
hero image
laptop frame
hero image
laptop frame
hero image

TEMPS I ESPAI PER LA PREGÀRIA

Les celebracions litúrgiques i el temps de pregària, 

 resten obertes a tota persona.