Identitat

"SER I VIURE COM A GERMANES , DEIXEBLES I CREIENTS"

Qui som? Què fem?

 ”Una part de les dones que integren la vida consagrada i que viuen una forma de vida contemplativa, el fan com clarisses o germanes pobres de santa Clara, seguint les petges del Crist Pobre i Crucificat.”

Com a Germanes Pobres de santa Clara acollim el desafiament d’assumir la seva forma de vida, expressada en la interiorització i personalització dels valors com la simplicitat, la desapropiació, la fraternitat i l’oració.

FILLES I GERMANES DE CLARA D’ASSÍS

Hem estat cridades a formar part de la família de Déu, sentim-nos germanes vivim centrades en l’oració personal i comunitària, en fraternitat.

La nostra manera d’estar en el món arriba molt més enllà dels nostres convents perquè el “tresor” que hem descobert el compartim des de la universalitat de la nostra vocació contemplativa.

Et convidem a conèixer aquesta “Forma de Vida”

Liturgia
Pregària

En aquesta societat secularitzada ens sentim cridades a viure serenament i decididament l’experiència de Déu, Pare de Jesús i Pare nostre, amb una fe senzilla arrelada en la pregària per “tenir el cor i la ment fixes sempre en Déu”

La nostra vocació cristiana ens col·loca davant d’una de les realitats que configuren la vocació del mateix Jesús, que pregava el seu Pare Déu des de la solitud i el silenci, des de la tribulació personal i les necessitats de les persones i la creació.

Formació

Quins són els valors centrals en els quals les germanes clarisses hem de formar-nos? Quin és l’ideal, o la utopia, vers la qual hem de mirar i que pot fer créixer, en nosaltres, una dona evangèlica en la línia clariana de l’espiritualitat franciscana?

La proposta és necessàriament fragmentària i tal vegada parcial, però la mirada es centra en  la nostra vida consagrada des de l’experiència de Clara d’Assís, des de l’ésser de germana i mare; des de l’essència com amiga i acompanyant; des del seu ser franciscà com a dona.

Ella mai va voler apartar-se dels “ensenyaments i el camí que el nostre benaurat pare Francesc l’ensenyà ”

Treball

“…després de l’hora de Tèrcia, les germanes treballin en un treball d’utilitat comuna”(Santa Clara)

Per a nosaltres, filles de Clara d’Assís, el treball és un Do del Senyor que enlaira l’esperit i ens fa compartir la condició de treballadores com qualsevol persona.

Els canvis econòmics, conseqüència de la crisi, que varen viure fa uns anys, ens portà a cercar una forma diferent de mantenir les nostres necessitats materials. En l’actualitat ens dediquem a la fabricació del pa eucarístic.  Podeu adquirir-lo en Centre Pastoral Litúrgic de Barcelona

ESCRITS

Santa Clara

En aquest espai web, ens fa molta il·lusió presentar-vos els escrits de la nostra mare i fundadora Clara d’Assís, la humil “planteta de Francesc”, com a ella l’agradava d’anomenar-se. Hom ha dit que Clara ha estat la millor intèrpret dels ideals de Francesc. És la “germana Lluna” que rep tota la llum i l’escalf del “germà Sol”.

Aquesta traducció ha estat preparada per la germana Mercè Ruiz, osc, germana d’aquesta Fraternitat de clarisses.

ESCRITS

Sant Francesc

Els analistes de la història de l’Església reconeixen que sant Francesc d’Assís (1182-1226) és una figura de projecció universal. Pocs personatges de l’Edat Mitjana gaudeixen com Francesc d’una informació escrita contemporània tan cabdal i abundant. I quelcom de semblant podem afirmar de santa Clara d’Assís, la fidel seguidora dels ideals evangèlics del Pobrissó.

Fins ara no disposàvem d’aquest textos informatitzats en català. Pot a poc els anirem col·locant en aquesta secció de la web. Els textos som els que trobem en “Les fonts Franciscanes” traduïdes al català pel Pare Francesc Gamissans, ofm.

PAU I BÉ  PER A TOTHOM!