Convent de santa maria de Pedralbes

sant Crist de sant Damià

El monestir fou fundat pels reis Jaume II i Elisenda de Moncada, adquirint per l’edificació del cenobi el Mas Pedralbes. El dia 26 de març de 1326 es beneí la primera pedra, amb l’assitència dels reis fundadors del monestir.
El dia 3 de maig de 1327, Invenció (llavors) de la Santa Creu, es consagrà l’església, pel bisbe Joan de Toledo, fill de Jaume II. Les 14 monges que van formar la comunitat procedien del convent de St. Antoni de Barcelona. El 29 de novembre de l’any 1972, es signà un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Comunitat va cedir l’ús d’uns espais del Monestir per museu, gestionat pel mateix Ajuntament que programa un ventall d’activitats diverses dins el recinte medieval.

En els últims temps s’han incorporat a la Comunitat germanes procedents dels Convents de Lleida i d’Arenys de Mar.

Els qui ho desitgen, poden acompanyar a les germanes en les celebracions litúrgiques de l’Eucaristia i les Vespres.