monestir de santa clara de reus

Germenes treballant

La comunitat de germanes clarisses de Reus va sorgir a partir de la fusió de dues comunitats: la de Tarragona (1259) i la de Reus (1866). Ambdues comunitats van deixar els seus respectius convents, que no reunien prou condicions per portar una vida comunitària, i es van traslladar el 1983 a la mateixa ciutat de Reus, en un edifici de nova construcció, al costat del Santuari de la Mare de Déu de Misericòdia.

En els anys següents, van entrar a la comunitat noves vocacions.

Posteriorment, l’any 2008, es van unir a la comunitat les germanes clarisses de Montblanc, que van deixar també el seu Monestir i Santuari de la Mare de Déu de la Serra a causa de la manca de vocacions. I encara, el 2015, es van sumar a aquesta fraternitat les germanes clarisses de Torroella i Montgrí.

Actualment, la comunitat de clarisses de Reus està formada per deu germanes que, en la nostra diversitat intentem seguir fent present el carisma de santa Clara amb una vida de pregària i silenci, fraternitat i alegria, pobresa i treball, en el seguiment de Jesucrist i en la vivència del seu evangeli.

Amb la vida de pregària -personal i comunitària- som invitades a buscar Déu i a obrir-nos plenament a Ell. La fraternitat ens empeny a créixer com a germanes les unes de les altres, a acollir, estimar, comprendre, perdonar… La pobresa ens compromet a no apropiar-nos res, a posar tot el que som i tot el que tenim al servei dels altres.

La nostra vida, com la de tota germana clarissa, és una vida que té un valor amagat físicament, però que contribueix la construcció de la pau, de l’amor, de la reconciliació; a fer una mica més present l’evangeli en el món i a preparar els cors de les persones perquè acullin Jesús, tal com va fer Clara d’Assís junt amb les seves germanes.