Trànsit de santa clara 2019

Trànsit de santa clara 2019

Ens  reunirem la nit del 10 d’agost per celebrar amb goig el trànsit de la nostra Mare i germana santa Clara, fidel deixebla del Senyor seguint-lo en pobresa i humilitat, segons la Forma de Vida inspirada per l’Altíssim al nostre pare Sant Francesc.
Santa Clara, enamorada per la delicadesa i dolçor del Fill de Déu en la vida i en la mort, no cercà cap model ni té més pensament sobre la germana mort que «morir amb Ell per regnar amb Ell».
No deixa cap encàrrec a les seves germanes; únicament que es mantinguin fidels en el seguiment de la humilitat i pobresa del Fill de Déu.

Comparteix-ho!