SANTA CLARA 2019 DONA INCONFORMISTA

SANTA CLARA 2019 DONA INCONFORMISTA

Clara d’Assís va ser una dona inconformista, com Jesús de Nazaret.

Amb el seu incorformisme Santa Clara encarnà i assumí com a pròpia la mateixa missió que el Senyor Jesús: treballar i pregar per canviar el cor de les persones.

Il·luminada per sant Francesc i guiada per l’Evangeli, Clara d’Assís visqué un matís original, en el seguiment de Jesús, que la portà a iniciar un nou estil de vida, fonamentat en la simplicitat de vida i la fraternitat.

A l’església-convent de Sant Damià, santa Clara donà forma, en femení, a l’Evangeli. Ella fou una dona apassionada què pregà, lloà i adorà l’Altíssim, Omnipotent i Bon Senyor.

Pregària i contemplació foren per Clara d’Assís, l’expressió més sublim del seu amor apassionat per Crist i per la persona humana. Per això el millor record que avui podem fer de Santa Clara és treballar espiritualment i pregar confiadament, cadascuna de les persones que som aquí, per tal de descobrir com hem d’encarnar la fe que hem rebut? Com hem de viure aquesta fe, des de la vocació  a la que el Senyor ens ha cridat a cadascú i cadascuna, únicament partint d’aquesta realitat podrem ser signes clars i transparents de vida autènticament evangèlica i veritablement cristiana.

Podem i hem d’oferir a la societat una alternativa il·luminada per l’Evangeli de Jesús. Aquesta alternativa no es troba en la superficialitat, sinó en el profund del nostre cor.

La crida que Jesús ens fa, la descobrirem a mesura que siguem capaces de viure el dia a dia de la nostra existència, lliure i sobiranament, com ho feu Jesús, únicament obedient i submés a la veu de l’Esperit.

Ens toca per tant, comprometre’ns, amb allò que creiem: comprometre’ns amb la persona de Jesús, vivint una fe vigilant que estigui atenta a la persona i a l’Esperit.  Vivint una fe que sigui signe de la veritable “inconformitat evangèlica” amb la insolidaritat, la solitud i el tancament de cor!  Avui Clara d’Assís ens mostra que això es possible, tant sols hem de començar a caminar confiant plenament en el Senyor Jesús, ell fa camí, el nostre camí, si deixem que ens acompanyi!

Santa Clara una dona inconformista...
Comparteix-ho!